Kaartspelletjes uit Noord-Brabant

In Noord-Brabant, in het zuiden van Nederland bij de grens met België, kaarten de mensen graag. Hier worden spelletjes gespeeld die “Zwikken”, “Pesten”, “Hartenjagen”, “Eenentwintigen”, “Ezelen”, “Toepen”, “Rikken”, “Rammen”, “Jokeren” of “Duizenden” heten. In mijn jeugd speelde ik deze spelletjes vaak met mijn familie Das uit Reusel. Helaas kan ik me de regels van sommige spellen niet meer herinneren.

Maar wat ik nog steeds ken en graag speel is “Jokeren”. Net als bij “Rommé” gaat het erom dat je aan het eind weinig kaarten in je hand hebt. Nog beter vind ik “Duizenden” of “Duuzenden”, zoals de mensen in Reusel zeggen. Hier gaat het erom veel kaarten af te leggen om punten te scoren. De schoppenvrouw is van groot belang. Wie haar legt, krijgt 100 punten; wie haar in zijn hand houdt, krijgt 100 punten aftrek. Wie het eerst duizend punten heeft, is de winnaar.

Met Kerstmis is het een traditie voor ons om “Duuzenden” te spelen. Af en toe, zoals vandaag, win ik – in tegenstelling tot de stiptheid van treinen en trams, want in dit kansspel win ik vrij zelden … 😉


In Nordbrabant, im Süden der Niederlande nahe der Grenze zu Belgien, spielen viele gerne Karten. Hier spielt man Spiele namens “Zwikken”, “Pesten”, “Hartenjagen”, “Eenentwintigen”, “Ezelen”, “Toepen”, “Rikken”, “Rammen”, “Jokeren” oder “Duizenden”. In meiner Kindheit habe ich diese Spiele oft mit meiner Familie Das aus Reusel gespielt. Leider habe ich die Regeln einiger Spiele nicht mehr im Kopf.

Was ich aber bis heute kann und gerne spiele, ist “Jokeren”. Ähnlich dem “Rommé” geht es darum, am Ende wenig Karten in der Hand zu halten. Noch lieber mag ich “Duizenden” bzw. “Duuzenden”, wie die Menschen in Reusel sagen. Hier kommt es darauf an, viele Karten abzulegen, um Punkte zu sammeln. Von großer Bedeutung ist die Pik-Dame. Wer sie ablegt, kriegt 100 Punkte; wer sie in der Hand behält, dem werden 100 Punkte abgezogen. Wer als erster tausend Punkte hat, hat gewonnen.

Zu Weihnachten ist es bei uns Tradition, “Duuzenden” zu spielen. Ab und zu, so auch heute, gewinne ich – im Unterschied zur Pünktlichkeit von Bahnen und Zügen, denn in diesem Glücksspiel gewinne ich eher selten … 😉

Kommentar verfassen